Czas reakcji SLA na zgłoszenie

 • awarie krytyczne – wizyta na miejscu : do 1 godzina
 • pozostałe awarie – wizyta na miejscu: data i godzina ustalana
 • pozostałe awarie – realizowane zdalnie do 24 godzin

Zgłoszenie awarii

 • Tel., e-mail, komunikator lub system zgłoszeń.
 • Usuwanie awarii na poziomie sprzętu i oprogramowania systemowego;
 • Prowadzenie czynności kontrolnych w celu zapewnienia ciągłości pracy
 • Sieci oraz zainstalowanych systemów;
 • Bieżąca obsługa urządzeń peryferyjnch i oprogramowania sieciowego
 • WAN- LAN, administracja siecią zewnętrzną i wewnętrzną;
 • Monitoring pracy serwerów,
 • Zarządzanie systemami sieciowymi;
 • Zarządzanie kontami użytkowników / kontrola dostępu; administrowanie
 • Dodawanie kont;
 • Administracja stacjami roboczymi:
 • Aktualizacja systemów operacyjnych;
 • Problemu natychmiast;
 • Indywidualnie; najczęściej w ustalonym dniu tygodnia;
 • Cykliczne skanowanie programem antywirusowym;
 • Modernizacja sprzętu w przypadku małej wydajności;
 • Nadzór nad poprawnością chłodzenia w stacjach roboczych;
 • Monitoring pracy UPS / baterii
 • Wykonywanie cyklicznych kopii bezpieczeństwa danych – weryfikacja działania systemu backupu;
 • Doradztwo w zakresie planowania i rozwoju systemu informatycznego;
 • Współpraca z dostawcami Internetu;
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi;
 • Pośrednictwo w kontaktach z producentami oprogramowania przy problemach instalacyjnych: WAPRO, OPTIMA, RAKS, PŁATNIK, SAGE.