Tworzenie obrazu przy uzuciu dd

NA USB

sudo dd if=/dev/sdb1 of=xxxx.img bs=653185122 count=4096 status=progress

Z IMG NA USB

dd if=/home/ab/xxxxxx.img of=/dev/sdc status=progress