Linux sprawdzenie Serial Number

dmidecode -t system

Sprawdza jaki SN: ma komputer/latpop.

lsblk --nodeps -o name,serial,model,size

Sprawdza jaki SN: ma dysk.